Poprzednie edycje

W loży smoków zasiadali:

2014

ANNA HEJKA- Prezes i założycielka HEYKA CAPITAL MARKET GROUP.

JOANNA KUZDAK- Ekspert w dziedzinie technologii komputerowych.

TADEUSZ WESOŁOWSKI- Prezes Zarządu i właściciel prawie 3,6 mln akcji spółki prosper s.a.

MACIEJ KACZMARSKI- Twórca polskiego rynku windykacji.

ANDRZEJ GŁOWACKI - Założyciel i Prezes Zarządu spółki giełdowej dga s.a.

2015

RAFAŁ BRZOSKA - Prezes zarządu grupy Integer, twórca paczkomatów Inpost.

PIOTR WILAM - Twórca wydawnictwa Pascal i Onet.pl, Partner Zarządzający Innovation Nest

MAREK RUSIECKI - Założyciel Xevin Investments, jeden z najbardziej aktywnych aniołów biznesu w Polsce.

RONALD BINKOFSKI - Dyrektor Generalny Microsoft Polska.

MARCIN KOWALIK - Założyciel funduszu VC Black Pearls.

MARCIN ZABIELSKI - Dyrektor ds. rozwoju grupy Pracuj.pl, Partner Zarządzający Hedhehog Fund

BARTŁOMIEJ GOLA - Partner Zarządzający SpeedUp Group

2016

MAŁGORZATA WALCZAK -  Założycielka Enea Innovation VC Fund

ZBIGNIEW JAKUBAS - Założyciel spółki Multico, przewodniczący rady nadzorczej Mennicy Polskiej

KINGA STANISŁAWOWSKA - Partner Zarządzający i założycielka Experior Venture Fund, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych 

PIOTR PRZEWROCKI - Anioł biznesu, zarządzający QBN seed fund

ŁUKASZ LEŚNIAK - Współzałożyciel i członek zarządu Senfino Sp. z o.o.

MARCIN KUREK - Współzałożyciel i Partner firmy Protos Venture Capital